×
ثبت رایگان کسب و کار
تلفن: ۰۲۶۳۲۵۶۸۱۴۶

دسته بندی : رستوران فرنگی

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶ at

آدرس :البرز, کرج ، عظیمیه، میدان بعثت، نبش خیابان میر زنده دل


توضیح

کرج، عظیمیه، میدان بعثت، نبش خیابان میر زنده دل